08:24
10 augustus 2022

Risicomanagement nog in de kinderschoenen, aldus MEEÙS

Meeus is geen verzekeraar maar een tussenpersoon of, zoals zij zichzelf de laatste jaren aanduiden, een risico-adviseur: samen met de klant op zoek gaan naar zijn risico’s en nagaan hoe daar mee om te gaan, bijvoorbeeld je er tegen verzekeren. Klanten zitten onder andere in de bouwwereld, industrie en vastgoed. Risicomanagement staat nog in de kinderschoenen maar krijgt steeds meer aandacht, aldus directeur corporate clients Klaas Norel van Meeùs.  Nu zijn bedrijven, verzekeraars en toezichthouders nog te veel gericht op (het verkopen van) verzekeringspolissen en de daarbij horende premies die te laag of te hoog blijken te zijn. Dat is op zich wel begrijpelijk vanwege het enorme volume ervan. En omdat de toezichthouder een rapportage wenst van verzekeraars op productniveau. Zo moet een verzekeraar apart rapporteren over brand- en aansprakelijkheidspolissen. Maar het zijn wel allemaal ‘afgeleide’ zaken. Waar het werkelijk om gaat, zijn niet de ‘regels’ maar de continuïteit van de klant als consument, bedrijf of organisatie. We moeten van regelgericht naar risicogericht, aldus Klaas Norel. Wat zie je als risico versus wat accepteer je als risico? Mag een historisch gebouw helemaal afbranden en hoe dek je dan dat risico af of mag dat niet en hoe dek je dan dat risico af? Of stel er breekt brand uit in een ziekenhuis. Welke eisen stel je aan de veiligheid van de patiënten? Accepteer je in je risico-analyse een of meer doden of geen enkele. Dat leidt tot totaal verschillende veiligheidsanalyses en de te nemen maatregelen.

Lees verder via www.riskcompliance.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.