02:35
29 september 2023

Adverteren & Partnerships

Adverteren

Het is beperkt mogelijk te adverteren op VL-Nieuws. Dit kan in de vorm van een logolink. Er kunnen maximaal 6 adverteerders tegelijkertijd op de site een logolink plaatsen. Ook wordt door VL-Nieuws beoordeeld of de organisatie en het product of de dienst passen bij de doelstelling van VL-Nieuws. Vraag de infosheet ‘Adverteren’ aan via info@vl-nieuws.nl

Pakketten voor Partners

Vl-Nieuws kan ook een totaalpakket aan communicatie-uitingen bieden aan partners als overheden, adviesbureaus, trainingsbureaus, uitgeverijen, stichtingen e.d. , bestaande uit mogelijkheden op de site, in de nieuwsbrief en op seminars van het Haags Congres Bureau. Er zijn 2 verschillende pakketten. Pakketten kunnen per jaar worden afgenomen. Vraag de infosheet ‘Partnerpakketten’ aan via info@vl-nieuws.nl