06:50
07 december 2022

De meerwaarde van cultuursensitief werken in jeugdteams

Jeugd- en sociale wijkteams hebben te maken met gezinnen waar huiselijk geweld en psychische problematiek voorkomen. Naast Nederlandse gezinnen betreft dat ook gezinnen met een migratieachtergrond. Hoe kunnen jeugdteams hun werkwijze zo goed mogen laten aansluiten op deze diverse doelgroep? De werkwijze van jeugdteam Pelders- en Hoornseveld, Poelenburg in Zaandam is door het Verwey-Jonker Instituut geëvalueerd in het rapport De meerwaarde van cultuursensitiviteit en geestelijke gezondheidszorg in het jeugdteam. In het werkgebied van dit jeugdteam wonen relatief veel gezinnen met problemen. Huiselijk geweld en psychische problemen komen hier vaker voor dan gemiddeld. De ambitie van dit team is om alleen door te verwijzen naar specialistische GGZ wanneer het echt nodig is. Dat maakt de werkwijze van dit jeugdteam bijzonder. De betrokken hulpverleners doen dit door de drempel naar hulp laag te houden, cultuursensitief te werken en door GGZ-hulpverleners vanuit het jeugdteam psychologische en psychiatrische hulp te laten bieden aan kinderen en hun ouders.

Lees verder via Verwey-Jonker en onderzoek downloaden via deze link

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.