08:46
18 augustus 2022

Strengere EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering treden in werking

Strengere EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering treden in werking

De Commissie Juncker heeft van de strijd tegen het ontduiken van belastingen, het witwassen van geld en het financieren van terrorisme een van haar prioriteiten gemaakt.

Vandaag treedt de vierde antiwitwasrichtlijn in werking. Deze richtlijn scherpt de bestaande regels aan en maakt het mogelijk doeltreffender tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering op te treden en, dankzij een betere transparantie, belastingontduiking te voorkomen. Ze treedt in werking nu de besprekingen met het Europees Parlement en de Raad over aanvullende maatregelen voor een verdere versterking van de richtlijn zich reeds in een vergevorderd stadium bevinden. De Commissie publiceert vandaag ook een verslag dat de autoriteiten van de lidstaten zal helpen de witwasrisico’s in de praktijk beter aan te pakken. Zoals voorgeschreven door de nieuwe richtlijn heeft de Commissie voor verschillende sectoren en financiële producten de risico’s op witwaspraktijken en op terrorismefinanciering in kaart gebracht. In het vandaag gepubliceerde verslag wordt ingegaan op de meest risicogevoelige gebieden en de meest voorkomende witwastechnieken die door criminelen worden gebruikt. Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter zei: “Witgewassen geld is een bron van zuurstof voor criminaliteit, terrorisme en belastingontduiking. We moeten alles in het werk stellen om deze bron droog te leggen. De strengere regels die we vandaag voorstellen, zijn een belangrijke stap voorwaarts, maar nu is het zaak snel een akkoord te bereiken over de verdere verbeteringen die de Commissie in juli heeft voorgesteld.”

Lees verder via Europa.Eu

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.