05:23
20 juni 2021

Opsporing

Opsporing

De kwaliteit van de opsporing moet verbeterd worden. Daarom heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie al in 2015 de politie de opdracht gegeven om in te zetten op het fundamenteel verhogen van de kwaliteit van de opsporing.

In november 2015, hebben politie en OM (het gezag waar het gaat om opsporing en vervolging) de nota Contouren voor een effectieve, toekomstbestendige opsporing opgeleverd. Politie en OM stellen in deze nota vast dat de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen de opsporing voortdurend voor nieuwe uitdagingen stelt. Deze ontwikkelingen zijn onder meer internationalisering, digitalisering, het gebruik van big data, intensief gebruik van informatietechnologie en het ontstaan van complexe (internationale) netwerken. De contourennota stelt 17 maatregelen voor die de opsporing op korte termijn moeten versterken.

Via de eerste voortgangsnota kwam er een verdere uitwerking van de hoofdlijnen van de contourennota en is deze aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. De minister liet daarin weten dat politie en OM de komende jaren met regelmaat rapporteren over het opgestarte programma. Bij deze eerste voortgangsnota is onder andere een grondige analyse (sterkte- zwakteanalyse) gevoegd, die inzicht geeft in de sterktes en zwaktes van de politieorganisatie, politiecultuur, professionals en hun omgeving. Deze bevindingen zijn meegenomen in het opstellen van een visie op de opsporing.

Lees verder via regioburgemeesters.nl

Meer leren over burgeropsporing? Kom 11 april naar het Nieuwspoort Seminar ‘De Veilige Gemeente 2019 – Burgers in opsporing’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met Wim van Amerongen (Nationale Politie) Arnout de Vries (TNO), Eric Bervoets (Bureau Bervoets), Ronald van Steden (VU Amsterdam, SMV) en Marnix Eysink Smeet (Inholland).

Leren over actueel openbare orderecht, juridische aspecten van digitalisering of over toezicht? Kom naar de seminars van het Haags Congres Bureau. Op 3 april start de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2019 voor overheidsjuristen’ met daarin seminars over openbare orderecht en digitalisering en op 20 maart leert u hoe extern toezicht kan profiteren van het burgerperspectief en het professionele perspectief tijdens het Nieuwspoort Seminar ‘Toezicht in Transitie 2019 – Perspectieven op toezicht’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

11 + een =