12:41
22 maart 2023

College van B&W onverminderd ambitieus in werkprogramma

College van B&W onverminderd ambitieus in werkprogramma

Lansingerland – Het college van B&W heeft afgelopen week het werkprogramma bekend gemaakt. Het werkprogramma is een vertaling van het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder 2022-2026’. Het werkprogramma bevat de specifieke ambities van het college voor de komende jaren.

De burgemeester steekt tijdens de presentatie van het werkprogramma van wal. Hij vertelt dat hij de komende jaren vanuit zijn portefeuille veiligheid vooral bezig is met ondermijning. Lansingerland ligt midden in een regio die crimineel gevoelig is, door de nabijheid van de haven en veel land- en tuinbouw. Het ontbreken van voldoende politiecapaciteit, de beperkte slagkracht en de gunstige omgevingsfactoren zorgen ervoor dat Lansingerland een aantrekkelijke vestigingsplek is voor ondermijnende activiteiten. “Gelukkig is de raad ervan doordrongen dat ondermijning een groot probleem is. Daardoor is er veel geld beschikbaar gesteld en hebben we binnen de gemeente een team ondermijning kunnen opzetten. We hebben deze periode extra aandacht voor preventie, zorg en hulpverlening om inwoners en ondernemers uit de ondermijning te houden en te halen”, aldus de burgemeester. Momenteel komen jongeren steeds vroeger in aanraking met criminaliteit. Dat is de reden waarom Van de Stadt zijn pijlen onder andere richt op het onderwijs: “We maken samen met het onderwijs een plan om de preventieve activiteiten uit te breiden naar alle scholen in Lansingeland. In aanvulling daarop proberen we kwetsbare jongeren te identificeren en in een zo vroeg mogelijk stadium actief te benaderen, zodat wij ze kunnen helpen uit het criminele circuit te blijven.”

Schulden saneren
Wethouder Leon Hoek heeft jeugd en jongeren binnen zijn takenpakket. In 2022 was 34 procent van de inwoners onder de 28 jaar oud. Volgens Hoek zien we in Lansingerland een toename van complexe, maatschappelijke problemen onder jongeren. “Een van die problemen zijn schulden”, zegt Hoek. “Wij gaan kijken hoe we jongeren daarmee kunnen helpen. Kunnen we in ruil voor een kleine tegenprestatie helpen saneren, zodat ze verder kunnen zonder schuldenlast? Schulden zijn een kiem voor ellende en criminaliteit.” Verder wil de gemeente jongeren meer betrekken bij het gemeentebestuur. “We gaan in gesprek met inwoners en met een expertisebureau om vorm te geven aan jeugdparticipatie”, aldus Hoek. “We willen jongeren minimaal twee keer per jaar bewust betrekken bij onderwerpen die hen direct aangaan, zoals bij een participatietraject over de ontwikkeling van chillplekken en de inrichting van wijken.”

Lees verder via hartvanlansingerland.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren van prof. dr. A.E. (Jon) Schilder, prof. dr. Masja van Meeteren, prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Janine Janssen, dr. Remco Spithoven en Dr. Hans Moors en samen reflecteren op veiligheidsthema’s als cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijningKom vanaf 9 februari naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ op locatie Koninklijk Instituut Van Ingenieurs te Den Haag. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *