02:07
29 september 2023

Van binnen naar buiten: rol van de gemeente bij re-integratie van (ex-)gedetineerde inwoner

Van binnen naar buiten: rol van de gemeente bij re-integratie van (ex-)gedetineerde inwoner

Per jaar keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de samenleving. Meer dan de helft van deze groep valt terug in strafbaar gedrag. Hoe staat jouw gemeente ervoor? Heb je deze (ex-)gedetineerde inwoner(s) goed in het vizier? Detentie is een fase in het leven van de inwoner waar je als gemeente geen invloed op hebt. Of toch wel? Bij terugkeer in de samenleving wordt in vrijwel alle gevallen een beroep op de gemeente van herkomst gedaan. Kan de gemeente bijdragen aan het verminderen van recidive? Jazeker! Vanuit een levensloopbenadering ligt de regie bij de gemeente.

Vrijblijvende rol of inspanningsverplichting?
Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de re-integratie van hun ex-gedetineerde burgers (Wmo). Nog lang niet alle gemeenten pakken deze rol ook tijdig en voeren hier echt regie over. In juli 2019 is door Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), gemeenten en de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) een vernieuwd bestuurlijk akkoord voor re-integratie ex-gedetineerde burgers ondertekend (1), waarin afspraken zijn vastgelegd over de samenwerking rondom re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers.

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren van Godfried van Gestel, Frank van Summeren en Robert van Brakel over een integrale persoonsgerichte aanpakKom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over Samen veranderen 2022 – Anders werken aan maatschappelijke transities? Kom 3 juni naar Leerhotel het Klooster leren met en van Prof. dr. Jaap Boonstra, hoogleraar Organisatiedynamiek bij ESADE Business & Law School in Barcelona, professor Organisatieverandering bij WU (Vienna University of Economics and Business) en verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), Prof. dr. Jan-Kees Helderman, hoogleraar Sociaal beleid en bestuur aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur bij Rochdale, Karen den Hertog, Hoofd afdeling Gezond Leven bij de Gemeente Amsterdam en MT-lid GGD Amsterdam-Amstelland, Shirine Moerkerken, Interventiekundige bij Strange | Strategy and Change en auteur van de boeken ‘Hoe ik verander’ en ‘Conflict eren’ en Elleke van Gelder, Ontwikkelaar en ontwerper Sociale Innovatie, Nationale Politie. Zie de website van het Haags Congres Bureau voor meer informatie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *