08:56
05 februari 2023

‘Financier regionale aanpak ondermijning stuctureel’

‘Financier regionale aanpak ondermijning stuctureel’

Als we niet oppassen, verliezen we meer dan we hebben opgebouwd in de aanpak van ondermijning. Dat is de grootste zorg van de twaalf commissarissen van de koning in een brief aan informateur Hamer, waarin zij pleiten voor structurele financiering vanuit het nationale ondermijningsfonds en betere informatie-uitwisseling tussen overheden en partners. ‘We moeten dit niet decentraliseren.’

Vertrouwen
Het onderwerp ligt commissarissen van de koning Arthur van Dijk (Noord-Holland) en Hans Oosters (Utrecht) na aan het hart. Als provinciaal bestuurder en rijksorgaan bewaken zij immers de kwaliteit van het openbaar bestuur. En daar liggen ook hun zorgen, net als die van veel burgemeesters.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Leren over een preventieve aanpak van ondermijning? Kom 9 juni naar het HCB Seminar De Veilige Gemeente 2021 georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren over een Integrale Gebiedsgerichte Aanpak? Kom naar de 2-daagse HCB Cursus die start op 22 juni bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *