02:08
21 mei 2018

Regelnaleving: Een kwestie van boerenbedrog?

Regelnaleving: Een kwestie van boerenbedrog?
Is een ondernemer die een bepaalde wet niet naleeft ook geneigd om andere regels te overtreden? Onderzoek van Fiore Geelhoed naar regelnaleving in de varkenshouderij geeft antwoord op deze vraag. Wat moet, dat moet. Die nuchtere constatering van varkenshouders wil niet zeggen dat zij het met alle geldende regels eens zijn. Ook is het geen uitgemaakte zaak dat zij die regels allemaal naleven. Dat blijkt uit onderzoek dat universitair docent criminologie Fiore Geelhoed van de Erasmus Universiteit Rotterdam uitvoerde vanuit het interdepartementale samenwerkingsverband Handhaving en Gedrag. Van de 26 varkenshouders die meewerkten aan het onderzoek zijn er slechts twee die aangeven geen enkele regel te overtreden. Van echte grootovertreders is geen sprake. Maar overlevingsdrang is vaak een reden om het grijze gebied op te zoeken.

Lees verder via Toezine/HetCCV

Toezicht blijft in transitie. Markttoezichthouders en inspecties opereren in een snel veranderende omgeving die toeneemt in complexiteit.  Techniek speelt een steeds grotere rol in de samenleving en daarmee voor het toezicht. Disruptieve technologieën zetten marktstructuren op hun kop, IoT, Big Data en Data Analytics zorgen voor kansen maar ook voor aanzienlijke risico’s en de online wereld laat zich minder makkelijk begrenzen dan de fysieke. Toezichthouders en inspecties die hier op in willen spelen moeten zich bewust zijn van allerlei vragen en dilemma’s van technische, juridische, gedragswetenschappelijk en met name ook ethische aard. Bezoek het Nieuwspoort Seminar
Toezicht in Transitie 2018 Techniek en toezicht, georganiseerd door het Haags Congres Bureau ondersteund door Vide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *