02:31
17 augustus 2018

Wat zijn buurtrechten en waarom willen we ze?

Wat zijn buurtrechten en waarom willen we ze?

Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten en stimuleringsmaatregelen. Met de buurtrechten krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. De stimuleringsmaatregelen ondersteunen en stimuleren initiatieven.

Buurtrechten en andere stimuleringsmaatregelen
Sinds de jaren ‘70 is er steeds meer macht en invloed komen liggen bij de overheid en grote
(commerciële) instellingen en steeds minder bij individuen en gemeenschappen. Deze veranderingen gingen samen met een groeiende verzorgingsstaat waarin mensen konden rekenen op de hulp en steun van de overheid. Dit ging lang goed, al zorgde het er wel voor dat burgers steeds meer consumenten werden van de overheid. Veel moeilijkheden in buurten werden door professionals opgelost en niet door bewoners zelf. Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) gelooft in de kracht van actieve burgers. We zijn al 25 jaar een vereniging van en voor bewoners uit stadswijken die zich op vrijwillige basis inzetten om hun buurt sterk en leefbaar te maken. En al 25 jaar zien we dat deze bewoners veel obstakels moeten overwinnen om die positieve veranderingen tot stand te brengen. Vaak zit die tegenwerking in logge besluitvorming, bureaucratie of zelfs ambtelijke onwil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *