02:38
01 juli 2022

Waar staat het digitaal stelsel Omgevingswet nu?

Waar staat het digitaal stelsel Omgevingswet nu?

Op dinsdag 27 maart 2018 presenteerde het deelprogramma DSO onder grote belangstelling de resultaten van het afgelopen kwartaal. De laatste maanden stonden in het teken van ‘stabiliteit in de basis’. Daarnaast zijn er diverse praktijkproeven geweest. Als klap op de vuurpijl is bekendgemaakt dat er een oefenomgeving komt voor een aantal elementen van DSO-landelijke voorziening.

Het deelprogramma DSO ontwikkelt de landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) stapsgewijs, samen met gebruikers. Ieder kwartaal geeft het deelprogramma inzicht in de stand van zaken met een presentatie (pdf, 8.3 MB). Zowel richting gebruikers als richting digitale experts, waaronder leveranciers.

Meervoudige melding
Het afgelopen kwartaal werkte het programma met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een praktijkproef over milieuregels. Een milieumelding is één van de veelgebruikte meldingen in de huidige Activiteiten Internet Module (AIM).

In de praktijkproef wilde een tankstationhouder een nieuwe CNG-tankinrichting én een bovengrondse dieselopslag melden, een zogenoemde meervoudige melding. Daarvoor moet eerst de regelmaker van het rijk vragenbomen maken van de milieuregels. Dit gebeurt in een speciale tool voor het rijk. Het is nu mogelijk om meer informatie, zoals de structuur van activiteiten en onderwerpen, op te nemen. Ook kunnen de achterliggende sets met regels worden hergebruikt en gebundeld. Hierdoor is het mogelijk de tankstationhouder in logische stappen door het loket te leiden. Hij ziet daarbij alleen vragen die voor hem van belang zijn. De eerste stap naar AIM-dienstverlening in het nieuwe Omgevingsloket is daarmee een feit.

Lees verder via aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Meer leren van topjuristen over de Omgevingswet en andere actuele wetten voor het openbaar bestuur? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks De Juridische Overheid 2018 die start op 21 september in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.