04:06
28 september 2022

Regionale aanpak hennepteelt in woningen/bedrijfspanden

Samenwerken aan een krachtige en integrale aanpak van hennepteelt en andere drugsvondsten in de Amstelland gemeenten. Een samenwerking met alle betrokken partners zodat onveilige situaties, criminaliteit, overlast en onnodige maatschappelijke kosten aangepakt worden. Deze samenwerking is bezegeld in een gezamenlijk overleg met alle burgemeesters van de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. Ook zijn er onderlinge afspraken gemaakt over het sluiten van growshops. Door de afspraken ontstaat voor alle gemeenten een betere informatiepositie en eenduidigheid wanneer woningen/panden gesloten worden.
Uit onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) dat in opdracht van de Amstelland gemeenten is uitgevoerd, blijkt dat het aantal (ontdekte) hennepplantages in de regio de afgelopen jaren sterk is toegenomen. In driekwart van de aangetroffen hennepkwekerijen was sprake van het illegaal aftappen van stroom met (dus) een verhoogd brandrisico. Uit onderzoek komt tevens naar voren dat hennepteelt in veel gevallen hand in hand gaat met handel in harddrugs en andere criminele activiteiten zoals witwaspraktijken waardoor de overheid, private partners en de samenleving worden benadeeld.
Burgemeester Jeroen Nobel: “De teelt van hennep is omvangrijk en zorgt voor criminaliteit, overlast, verloedering en gevaar in woonwijken. Door een brede samenwerking van de Amstellandgemeenten, politie en Openbaar Ministerie met partijen zoals woningbouwcorporaties, institutionele beleggers, energiebedrijven, netwerkbeheerders, waterbedrijven en uitkeringsinstanties kunnen we effectiever optreden tegen de hennepteelt.”
Lees verder via Gemeente Aalsmeer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.