05:08
20 juni 2024

Finland op weg naar nul dak- en thuislozen

Finland op weg naar nul dak- en thuislozen

Eind Overal in Europa neemt het aantal dak- en thuislozen toe. Behalve in Finland. Vorig jaar waren er nog 3686, binnen enkele jaren is de verwachting op nul uit te komen. Op reportage om te zien hoe de Finnen dat doen.

Om te zien en te horen hoe Finland het aantal dak- en thuislozen terugbrengt, organiseert Nienke Boesveldt, hoofdonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, regelmatig studiereizen. In juni 2023 voor de twaalfde keer, met een groep van vijftien deelnemers die allemaal actief zijn in de maatschappelijke opvang. Van ervaringsdeskundige tot beleidsmedewerker en alles wat daartussen zit. Kunnen we in Nederland het Finse voorbeeld volgen? En zo ja, wat is daar dan voor nodig? We krijgen uitgebreid college van betrokkenen en bezoeken instellingen.

Mensenrecht
Al snel blijkt de principiële scheiding tussen wonen en zorg een cruciaal element in het Finse beleid. In 2008 besloot de toenmalige regering dat wonen en zorg van elkaar gescheiden moesten worden. Voor de wet is iedereen immers autonoom burger, en heeft daarom recht op fatsoenlijke zelfstandige huisvesting. Goede huisvesting vinden de Finnen een mensenrecht, zo nodig met begeleiding of ondersteuning. Maar dat is niet onlosmakelijk verbonden aan het wonen.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *