07:25
31 juli 2021

Decentralisaties vragen ook van het Rijk andere houding en werkwijze

Decentralisaties vragen ook van het Rijk andere houding en werkwijze

De ROB heeft een verkenning opgezet naar de invloed van de decentralisaties in het sociale domein op het functioneren van de Rijksoverheid. Daaruit blijkt dat ambtenaren op de betrokken ministeries zich ervan bewust zijn dat de decentralisaties in het sociale domein ook voor de Rijksoverheid een majeure verandering betekenen. Zij geven aan dat zij gemeenten zien als gelijkwaardige samenwerkingspartners met wie zij voor een gezamenlijke opgave staan. Tegelijk blijkt de praktijk weerbarstig. Traditie en ingesleten gewoonten maken dat het Rijk zich er niet altijd van bewust lijkt te zijn dat ze nog regelmatig werkt vanuit een hiërarchische opstelling, of dat gemeenten dat soms nog zo ervaren.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × 3 =