04:35
24 oktober 2021

De onveilige mens in een expanderende wereld

De onveilige mens in een expanderende wereld

De Nederlandse Juristen-Vereniging heeft gekozen voor (een aantal van) de grote thema’s van deze tijd: globalisering en territorialiteit, klimaatverandering en mensenrechten, en de vluchtelingenproblematiek en migratie, alles onder het motto: “De grenzen voorbij”. Dat levert boeiende, maar soms wat abstracte, preadviezen op,1 en besprekingen verderop in dit blad die visionair, kritisch en bevlogen kunnen worden genoemd.2

In de Inleiding bij de preadviezen3 wordt daarbij een spanningsveld gesignaleerd tussen de onontkoombare globalisering en de sterke noodzaak tot Europese en internationale samenwerking enerzijds en de steeds sterkere oproep tot behoud van nationale beleidsvrijheid en soevereiniteit anderzijds, waarvan onder meer de Brexit, het America First van Trump en het Europese eigen volk eerst significante uitingsvormen zijn. Gesproken wordt van een kentering.

Lees verder via njb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

18 − 7 =