11:51
26 september 2021

4 vragen over succesvolle schoolleiders aan…….Loes van Wessum

4 vragen over succesvolle schoolleiders aan…….Loes van Wessum

4 vragen over succesvolle schoolleiders aan…….Loes van Wessum

Mw. Dr. Loes van Wessum, Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, heeft de PA gedaan en is afgestuurd onderwijskundige (twee specialisaties Onderwijsinnovatie en Curriculumontwikkeling) en is gepromoveerd. Ze heeft een ruime ervaring in het onderwijsveld als leraar, adviseur, (leraren-) opleider, onderzoeker, leidinggevende, commissaris van RvT en auteur. Ze levert een bijdrage aan de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, basisonderwijs en IKC’ die start op 13 oktober en wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Vragen gesteld door Rosa Tims, VL-Nieuws en Haags Congres Bureau (HCB).

Wat is de ideale schoolleider? Welke ervaring brengt diegene met zich mee?

De ideale schoolleider optimaliseert leerprocessen op alle niveaus in de school. Hij/zij maakt daarbij gebruik van kennis uit eigen ervaring en onderzoek. Heeft ruime kennis over leren en onderwijzen. Hij/zij kent zichzelf goed en geeft het goede (leer)-voorbeeld.

Wat is het verschil met het ouderwetse Schoolhoofd en de huidige Schoolleider?

Dat is teveel om op te noemen. Het Beroep van de schoolleider wordt steeds complexer- zie het herziene beroepsprofiel van de schoolleider PO en VO om een beeld te krijgen van de complexiteit. Belangrijkste verschil is de verschuiving van ‘op de tent passen’ naar het stimuleren van onderwijs- en schoolontwikkeling.

Waarom mogen we jouw boek ‘Leiding geven aan een lerende school’ zeker niet missen?

In het boek staat een overzicht van kennis over schoolleiderschap. Wat doen succesvolle schoolleiders? Wat maakt het werk zo complex? Hoe werk ik aan de ontwikkeling van een lerende school? Zie ook de flaptekst en de recensie: Insteken op samenwerken, onderzoeken en leren bij het verder ontwikkelen van een schoolcultuur begint vooral bij het stellen van de juiste vragen. De schoolleider is gebaat bij een goede analyse om te weten wat er aan de hand is en wat nodig is om te komen tot de juiste acties. Het compacte boek ‘Leiding geven aan een lerende school’ gaat uit van een bewezen analysekader en praktische werkwijze. Tijdens of na het lezen kun je meteen invulling geven aan het toepassen in de eigen school. De praktische benadering vormt een goede start voor schoolleiders bij het leiding geven aan een lerende school.

Waarom mogen we jouw seminar in de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, basisonderwijs en IKC’ niet missen?

Het geeft een praktisch overzicht over pedagogisch leiderschap dat leidinggevenden kan ondersteunen te reflecteren op hun rol als pedagogisch leider.

Meer leren van Loes van Wessum, Thecla Goossens en Bregje Spijkerman over leiderschap? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC’ die start op 13 oktober.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zes − vijf =