01:57
24 september 2023

Vooral hoger opgeleiden negatiever over etnische minderheden

Vooral hoger opgeleiden negatiever over etnische minderheden

Hoe hoger het onderwijsniveau en hoe minder mensen naar de kerk gaan, des te meer ruimdenkende burgers. Zou je denken. De werkelijkheid is ingewikkelder, ontdekte promovenda Paula Thijs. Bijvoorbeeld: opvattingen over meer gelijkheid tussen man en vrouw worden door sommigen gebruikt om groepen die deze opvatting minder onderschrijven uit te sluiten.

In de afgelopen eeuw is de bevolkingssamenstelling van Nederland aanzienlijk veranderd. Zo steeg het opleidingsniveau van de bevolking aanzienlijk en daalde het aantal mensen dat lid is van een christelijke geloofsgemeenschap en naar de kerk gaat fors. Deze ontwikkelingen worden vaak in verband gebracht met veranderingen in opvattingen, bijvoorbeeld over immigranten, homoseksualiteit, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en morele dilemma’s zoals abortus en euthanasie.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *