03:40
24 juli 2021

Sociaal en fysiek zijn ondeelbaar

Sociaal en fysiek zijn ondeelbaar

De omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’ is niet alleen richtinggevend voor het fysieke maar ook voor het economische én sociale domein. Daarmee gaat de visie verder dan de Omgevingswet vereist. Nog geen enkele gemeente gaat zo ver met de integratie van deze domeinen. Daarom is de Staphorstse omgevingsvisie opgenomen in de Tweede Tranche Pilots Omgevingsvisie, onder leiding van Ruimtevolk in samenspraak met het Ministerie van BZK.

Dit is een ingekorte versie van het artikel in ROm 4, april 2018

We kennen Staphorst van het prachtige landschap, de lange lintbebouwing (De Streek) met zijn karakteristieke boerderijen, klederdracht en de bevindelijke signatuur. Staphorst is daarnaast een vernieuwende gemeente met karakter en lef. Dit blijkt uit de vele bedrijven die tot het neusje van de zalm behoren in hun bedrijfstak en uit de ambitie van de gemeente om voorop te lopen met een frisse aanpak. Het EPOS-traject (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) en de omgevingsvisie Staphorst voor elkaar! getuigen hiervan.

Lees verder via romagazine.nl

Meer leren over de juridische aspecten van de Omgevingswet? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 + tien =