05:07
21 mei 2024

Expired: Samen gebundeld Impressies van een integrale aanpak van ondermijning

Expired: Samen gebundeld Impressies van een integrale aanpak van ondermijning

Georganiseerde criminaliteit is een sluipend gif dat langzaam maar zeker leidt tot het afsterven van de wortels van de democratische rechtsstaat en gaat ten koste van economische sectoren. Deze aantasting wordt ook wel het ondermijnende effect van georganiseerde criminaliteit genoemd. De aard en omvang van georganiseerde criminaliteit, de vaak nauwe verwevenheid met legale sectoren in de maatschappij en de beperkingen waar de verschillende overheidsinstanties tegenaan lopen als zij hier monodisciplinair tegen willen optreden, maken dat deze criminaliteitsvorm het beste met een integrale overheidsaanpak te lijf kan worden gegaan. In zo’n aanpak slaan alle overheidspartijen de handen ineen en zetten zij vanuit een gemeenschappelijke informatiepositie al hun middelen in om ondermijning te bestrijden en te voorkomen.

Lees verder via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *