03:10
19 juli 2024

Harde cijfers nodig over zachte waarden

Harde cijfers nodig over zachte waarden

Gebrek aan adequate informatie staat het sturen op brede welvaart in de weg.

Overheden kunnen de gevolgen van hun beleid voor de economie, de samenleving en de leefomgeving onvoldoende tegen elkaar afwegen, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een nieuw rapport. Er zijn meer gegevens nodig. En de blik moet breder.

Te beperkt
‘In het Nederlandse overheidsbeleid staat sinds jaar en dag het streven naar welvaart centraal’, stelt de Rli in het rapport ‘Waardevol regeren. Sturen op brede welvaart’. Maar die welvaart wordt door overheden te beperkt in financiële termen geduid. Er missen zaken als een passende woning, veiligheid, schone lucht, gezondheidszorg en onderlinge verbondenheid. ‘Sturen op brede welvaart houdt (…) in dat de overheid aandacht heeft voor de verdeling van de positieve en negatieve effecten van het beleid over regio’s en over groepen in de samenleving’, schrijft de raad. ‘Dat alles doet de overheid op dit moment nog niet.’

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *