04:13
05 december 2023

Criminele uitbuiting onder minderjarigen: kansen voor primair en voortgezet onderwijs

Criminele uitbuiting onder minderjarigen: kansen voor primair en voortgezet onderwijs

Gedwongen worden om te stelen, om geldezel te zijn of om drugs weg te brengen. In Nederland blijken veel minderjarigen hier kwetsbaar voor te zijn. Onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in opdracht van de gemeente Rotterdam laat zien dat ook scholen te maken krijgen met signalen van criminele uitbuiting. Het ronselen en de uitbuiting vindt deels in of rond de school plaats. Soms gaat het zelfs om basisscholieren.

Jongeren gedwongen tot strafbare feiten
Criminele uitbuiting is een vorm van mensenhandel waarbij slachtoffers gedwongen worden om strafbare feiten te plegen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat criminele uitbuiting een veel groter probleem is dan gedacht en in het hele land voorkomt. Vooral kwetsbare minderjarigen worden slachtoffer. In nieuw onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel voor de Gemeente Rotterdam is specifiek gekeken naar wat scholen in de gemeente Rotterdam tegenkomen en wat zij kunnen doen om criminele uitbuiting tegen te gaan. Voor het onderzoek is een vragenlijst afgenomen onder 29 middelbare scholen en 47 basisscholen. Aanvullend zijn interviews gehouden met onderwijsinstellingen en professionals die betrokken zijn bij de veiligheid op en rondom scholen.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft (62%) van de deelnemende middelbare scholen en bijna een derde (28%) van de basisscholen in de afgelopen twee jaar zorgen heeft gehad over criminele uitbuiting van een of meer leerlingen. Meestal gaat het om gedwongen drugscriminaliteit, diefstal, of het plegen van geweld. Uitbuiters maken daarbij volgens de scholen misbruik van de jonge leeftijd van scholieren, gebruiken of dreigen met geweld, of misbruiken een licht-verstandelijke beperking van de scholier. Vaak gaat het om jongens van 13 tot 17 jaar die op de middelbare school zitten, maar soms ook om basisscholieren van 10 tot 12 jaar oud.

Lees verder via hetckm.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *