10:23
12 april 2024

Boek Prachtwijken?! mogelijkheden en beperkingen van Nederlandse probleemwijken

Boek Prachtwijken?! mogelijkheden en beperkingen van Nederlandse probleemwijken

De regering is van plan om de probleemwijken van Nederland in prachtwijken te veranderen. In dit boek zet Gabriël van den Brink uiteen hoe ze dat zou kunnen aanpakken. Aan de hand van statistieken, gesprekken met vele bewoners en professionals, foto’s en plattegronden roept de auteur een levensechte voorstelling van het leven in deze wijken op. Zijn bevindingen halen een aantal denkbeelden onderuit die in Nederland lange tijd zeer populair waren. Economische, stedenbouwkundige en andere ‘harde’ aspecten van de wijk blijken nauwelijks van invloed op leefbaarheid of veiligheid. Veel belangrijker zijn vormen van asociaal gedrag van jongeren, en een gebrek aan sociaal kapitaal, gedeelde normen en verhalen over de wijk. Met andere woorden: leefbaarheid is niet zozeer een kwestie van beton storten maar van betekenis geven. Op grond daarvan doet de auteur aanbevelingen waarmee lokale overheden hun voordeel kunnen doen. Overheden moeten de illusie loslaten dat er één vorm van beleid bestaat die alle problemen zal oplossen. Laat men voor elke wijk een analyse van haar sterke en zwakke kanten opstellen en daar inspringen waar burgers of professionals het niet zelf aankunnen.

Bestellen via Bol.com

Auteur Gabriël van den Brink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *