04:26
05 maart 2024

Boek Positive Criminology Reflections on Care, Belonging and Security

Boek Positive Criminology Reflections on Care, Belonging and Security

Veiligheid en beveiliging worden vaak gezien in het licht van de criminaliteit, wanorde en angst. Deze brandstoffen een politiek en sociaal klimaat geobsedeerd met een negatieve logica van ‘vechten’ criminelen, “zeggenschap ‘bevolkingsgroepen, en’ exclusief ‘ongewenste anderen. Andere, meer positieve of constitutief, hebben discoursen en praktijken over de veiligheid en beveiliging uit de mode gedaald. Maar wat alternatieven voor hedendaagse processen van securitisatie en criminalisering kan worden gedacht bij het starten van een positieve kritiek op de veiligheid? Welke ondersteuning theoretische en empirische middelen en te inspireren meer positieve opvattingen over veiligheid?

Deze multidisciplinaire volume brengt een team van gerenommeerde wetenschappers benadrukken dat veiligheid omvat ook noties van zorg, vertrouwen en verbondenheid. Door het nemen van het concept van veiligheid dan de traditionele het strafrecht, de geleerden in deze bundel brengen cuttingedge theoretische en empirische analyses over het belang van de menselijke verbondenheid, community building en gevoelens van solidariteit als een manier om hegemonische en negatieve betekenissen van veiligheid te weerstaan. Dit boek zal een beroep op onderzoekers op het gebied van de criminologie, politicologie, sociologie, filosofie en veiligheid studies.

Gezien het feit dat het gebied van de criminologie is verzadigd raken met de verdediging en de kritieken van de ‘openbare orde’ ‘, de bestraffende beurt’ en ‘de uitzonderlijke staat,’ het geval is voor een positieve Criminologie is verfrissend innovatieve en fantasierijke. Het boek nodigt ons uit om te ontdekken hoe veilig gemeenschappen zou kunnen worden gebouwd op de beginselen van onderlinge afhankelijkheid, gemeenschap en samenwerking. Steunend op een breed scala aan disciplines, de auteurs te redden Criminologie van de theoretische provincialisme. Met levendig en coherent bijdragen, is dit boek een must read voor praktijkmensen en academici op zoek naar nieuwe manieren van denken over de oude problemen . “- Tony Platt , lid van de redactieraad van Sociale Rechtvaardigheid; visiting professor in Justice Studies, San Jose State University

Bestellen bij: elevenpub

Auteurs: Marc Schuilenburg, Ronald van Steden en Brenda Oude Breuil

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *