07:10
23 mei 2024

Aanbesteden 2016-2018: onderhandelingsprocedures nog weinig toegepast

Aanbesteden 2016-2018: onderhandelingsprocedures nog weinig toegepast

Het aantal gunningen groeide in 2018 harder dan het aantal opdrachten, ten opzichte van 2017 en 2016. Dat blijkt uit het overzicht Aanbesteden in Nederland 2016-2018, waarin PIANOo aan de hand van gegevens uit TenderNed een globaal beeld schetst van aanbesteden. Het overzicht laat ook zien dat 8% van de openbare opdrachten op laagste prijs wordt aanbesteed. Ondanks versoepelde wetgeving op dit vlak ziet PIANOo geen toename in het gebruik van de onderhandelingsprocedures.

In 2016 publiceerde PIANOo een vergelijkbaar overzicht over 2013-2016, gebaseerd op 3 jaar Aanbestedingswet 2012.

Aantal gunningen groeit harder dan aantal opdrachten
In 2018 kondigden overheden en andere aanbestedende diensten 8.361 openbare opdrachten (inclusief rectificaties) aan. Dat is 3% meer dan in 2017. De groei van het aantal opdrachten is minder sterk dan in 2017. Toen groeide het aantal aangekondigde opdrachten nog met 7% ten opzichte van 2016. Dit lijkt er op te wijzen dat aanbestedende diensten minder rectificeren. Het aantal gegunde opdrachten lag in 2018 op 7.240, 11% hoger dan in 2017. Dit aantal groeit juist harder dan in 2017, toen het aantal gunningen 9% groeide ten opzichte van 2016.

Lees verder via pianoo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *