03:21
01 juli 2022

Zet de participatieladder op zijn kop

Als overheid wil je de burger betrekken, ideeën ophalen en draagvlak creëren. En via de participatieladder maak je inzichtelijk in welke mate dit gebeurt. Maar is de manier waarop we ernaar kijken eigenlijk wel logisch? De participatieladder is een instrument dat veel terugkomt in het gesprek over het inrichten van de lokale democratie. Oorspronkelijk is het instrument bedacht in 1969, daarna is het in verschillende varianten doorontwikkeld, maar in essentie blijft het principe hetzelfde. Het doel is om helder te maken of de overheid a) de burger informeert over een beslissing, b) de samenleving raadpleegt, c) haar om advies vraagt, d) samen coproduceert of e) de samenleving laat ‘meebeslissen’.

Lees verder via Haagse Beek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.