05:46
26 mei 2022

Expired: Trending toezicht In de strijd tegen geweld, overlast en drugscriminaliteit

In de strijd tegen geweld, overlast en drugscriminaliteit neemt de overheid diverse nieuwe maatregelen. En veiligheids­ontwikke­lingen staan ook op een andere manier in de belangstelling. Want hoe zit het met de regelnaleving bij bedrijven die zich bezig­houden met gevaarlijke stoffen? Toezichthouders zien de eisen toenemen. Steeds meer ogen zijn gericht op kwaliteit, effectiviteit en meetbaarheid.

Geweldplegers kunnen binnenkort hogere strafeisen tegemoetzien als ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. De politie gaat verdachten testen op het gebruik van alcohol, cocaïne, amfetamine en methamfetamine. Het Openbaar Ministerie kan de resultaten vervolgens meenemen in de straf­eis. Dat staat in de ‘Wet middelentesten geweldplegers’, die waarschijnlijk in het najaar in werking treedt. De wet geeft het Openbaar Ministerie niet alleen de bevoegdheid om een zwaardere straf te eisen, maar ook om een alcoholverbod of een locatie­verbod op te leggen. Het is de bedoeling dat de aanpak daarnaast leidt tot een beter inzicht in de rol van alcohol en drugs in geweldpleging. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Dit betekent dat de politie aanvankelijk in een beperkt aantal regio’s alleen op alcoholgebruik test. Na verloop van tijd gaan alle regio’s de testen toepassen, zowel voor alcohol als drugs. Een landelijke voorlichtingscampagne informeert het publiek hierover.
Lees verder via HetCCV –  Trending toezicht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.