12:11
24 mei 2022

Toezichthouders komen en gaan, maar toezichtbeginselen blijven bestaan

De taak van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), roepnaam Autoriteit Persoonsgegevens (AP), is toezien of organisaties zich houden aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens. Deze toezichthouder beschikt over een stevig instrumentarium bij overtredingen van bepaalde voorschriften die de bescherming van persoonsgegevens betreffen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan zelfs boeten opleggen die hoog kunnen oplopen. De angst daarvoor wordt soms zwaar aangezet. Maar niemand kan door de AP worden overvallen met een hoge boete (meer dan ca. € 8.000,-), want bij de hoge bedragen moet eerst een bindende aanwijzing worden gegeven. Die boete is pas aan de orde als de aanwijzing niet wordt uitgevoerd. De AP kan beleidsregels maken. Beleidsregels concretiseren hoe de wet tot uitvoering komt, maar kunnen naar hun aard nooit buiten de wet treden. De AP heeft in de afgelopen periode duidelijke kaders neergezet, ook voor de uitvoering van regels in het sociaal domein.

Lees verder via Stimulansz

Toezicht blijft in transitie. Markttoezichthouders en inspecties opereren in een snel veranderende omgeving die toeneemt in complexiteit.  Techniek speelt een steeds grotere rol in de samenleving en daarmee voor het toezicht. Disruptieve technologieën zetten marktstructuren op hun kop, IoT, Big Data en Data Analytics zorgen voor kansen maar ook voor aanzienlijke risico’s en de online wereld laat zich minder makkelijk begrenzen dan de fysieke.

Toezichthouders en inspecties die hier op in willen spelen moeten zich bewust zijn van allerlei vragen en dilemma’s van technische, juridische, gedragswetenschappelijk en ethische aard.

In dit Nieuwspoort Seminar gaat u met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk aan de slag met de actuele thema’s:

  •        Welke technologische ontwikkelingen zijn relevant voor (extern) toezicht?
  •        Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het toezicht in Nederland?
  •        Welke kansen doen zich voor en met welke risico’s moet u rekening houden?
  •        Begrijpen de bedrijven de kansen en risico’s en bereiden ze zich er voldoende op voor?
  •        Wat mag je verzamelen, wat is de waarde van deze data en hoe goed zijn uw modellen?
  •        Met welke regels en wetten dient u rekening te houden?
  •        Welke dilemma’s spelen er bij het onderwerp Techniek en Toezicht?
  •        Wat doen markttoezichthouders en inspecties in de praktijk al met nieuwe techniek?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.