10:55
11 augustus 2022

Toezicht en de handhaving door gemeenten

Gemeenten moeten bij toezicht en handhaving scherpere en meetbare doelen formuleren. Dat blijkt uit het rapport ‘Toezicht en handhaving door gemeenten‘, uitgevoerd door Pro Facto in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Grote slagen

Minister Plasterk erkent dat op het gebied van toezicht en handhaving grote slagen zijn gemaakt in de domeinen fysiek en openbare orde en veiligheid. In het sociale domein is het beleid inzake toezicht en handhaving volop in ontwikkeling.

Differentiatie

Plasterk: “Bij de conclusies van het rapport moet in ogenschouw worden genomen dat daar waar gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van taken op het terrein van toezicht en handhaving, er ook ruimte is voor onderlinge verschillen (differentiatie), zowel in de bestuurlijke aanpak als in professionele uitvoeringskeuzes. Daarnaast is het uiteraard vooral aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders om – mede op basis van de verantwoording over het gevoerde beleid door het college – keuzes te maken met betrekking tot het beleid inzake toezicht en handhaving.”

Lees verder via HetCCV

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.