02:06
06 februari 2023

‘Scherpere doelen nodig bij toezicht en handhaving’

Gemeenten moeten bij toezicht en handhaving scherpere en meetbare doelen formuleren. Ook de inrichting van outcome-gerichte systemen voor monitoring en evaluatie heeft aandacht nodig. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van het vandaag verschenen rapport Toezicht en handhaving door gemeenten, uitgevoerd door Pro Facto in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Intensievering van toezicht en handhaving in het sociaal domein en versterking van het integrale karakter van toezicht en handhaving zijn ook nodig. Het ministerie van BZK kan gemeenten beter ondersteunen door best practices, protocollen voor informatie- en gegevensuitwisseling en handreikingen voor outcome-gericht toezicht aan te bieden. Ook moet het ministerie als hoeder van het binnenlands bestuur en vooruitgeschoven post van gemeenten de kern van de decentralisatiegedachte bewaken en helpen voorkomen dat gemeenten bij decentralisaties wel de volledige taak, maar niet alle middelen krijgen.

Lees verder via Profacto – Toezicht en handhaving
door gemeenten

Bron: Binnenlandsbestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *