05:37
24 januari 2022

Prostitutie in beeld gebracht Een onderzoek naar aard en omvang van zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem

Het doel van het onderzoek was om zowel de zichtbare als de onzichtbare vormen van prostitutie in kaart te brengen als om de problematiek van de vrouwen die nog op de zorgzone werken helder te krijgen. Er zijn diverse bronnen gebruikt om zowel zicht te krijgen op de aard en omvang van prostitutie in Arnhem als op de sekswerkers die op de Zorgzone werken. De wereld van de prostitutie is dynamisch en grillig, en er zal zeker wat aan de aandacht van de onderzoekers zijn ontsnapt. Dat neemt niet weg dat door de
combinatie van bronnen een zo volledig mogelijk beeld is ontstaan van het fenomeen prostitutie in Arnhem, op basis waarvan de gemeente (aanvullend) beleid kan formuleren.

Lees verder via BureauBeke

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × twee =