06:01
26 mei 2022

Expired: Omgaan met agressie op straat, handhavers en burgers

Expired: Omgaan met agressie op straat, handhavers en burgers

Agressie op straat komt steeds vaker voor. Op welke manier kunnen handhavers interveniëren
in het gedrag van de burger? Een juiste aanpak en communicatie met burgers en overtreder zorgen ervoor dat de verhouding tussen handhaver en overtreder niet op nauwelijks wordt geschaad. Intimidatie of agressie komt vaak voort uit onwetendheid over werkwijzen, ondoorzichtigheid of onmacht over procedures die de gemeente hanteert. het is dus van belang de burgers en de bedrijfsvertegenwoordigers te voorzien van juiste informatie over de procedures waar zij mee te maken hebben. Voorlichting kan gegeven worden in algemene zin, per onderwerp of incidenteel. Het imago van de gemeentelijke organisatie en dat van diensten met publiekscontracten in het bijzonder, is van invloed op de relatie tussen medewerkers en burger. Een negatief imago vergroot de kans op escalatie, en vice versa. Een goed communicatiebeleid helpt de medewerkers het beleid aan de burger te ‘verkopen’, en vermindert zo het risico op agressie en geweld.

Lees verder via Nivoo/XpertHandhaving – Omgaan met agressie op straat [hier  te downloaden]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.