11:37
05 december 2022

Omarm de onzekerheid – Interview met Mark Nijssen

Omarm de onzekerheid – Interview met Mark Nijssen

Interview over wendbaarheid organiseren in de praktijk met Mark Nijssen, oprichter en adviseur bij de organisatieontwerpers en spreker/trainer tijdens het HCB Seminar ‘Checklist Kinderopvang & Basisonderwijs- Wendbaarheid organiseren in de praktijk’ op 7 april  bij Rudolf Magnus in Utrecht. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Lees hier een kort beschrijvend cv van Mark Nijssen.

Welke ontwikkelingen vragen om wendbaarheid van kinderopvangorganisaties?

De Coronacrisis heeft iets heel duidelijk gemaakt: het is lastig om te voorspellen hoe de werklast, de werkdruk en de bezetting er over een week, een maand of een jaar uitziet. Er bestaat onvoorspelbaarheid in de omvang van de vraag naar kinderopvang, in de manier waarop kinderopvang geboden (mag) worden en de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers. Wanneer het niet meer mogelijk is om de toekomst te voorspellen, moet je gaan organiseren voor een onvoorspelbare toekomst. Dus niet proberen toch nog zicht te krijgen op de plannen van de overheid of het verloop van besmettingen. Maar simpelweg omarmen dat je het ook niet weet.

Wat versta jij onder wendbaarheid?

Wendbaarheid gaat over snel en zonder gedoe reageren op onvoorspelbare dynamiek in de omgeving van je organisatie. Wanneer veranderingen zich voordoen moet je snel kunnen reageren (waarbij het een goed idee is om van te voren scenario’s te bedenken, zonder die scenario’s als nieuwe werkelijkheid te gaan zien). Bovendien moet je het ‘gedoe’ zo klein mogelijk houden. Hierbij gaat het om een balans te vinden tussen bureaucratie aan de ene kant en willekeur aan de andere kant.

Wat vraagt het van de medewerkers?

Het vraagt van medewerkers dat ze open blijven voor die onzekerheid, hier nieuwsgierig naar zijn en elkaar proberen te helpen. Dit klinkt als een open deur, maar vooral de bereidheid om elkaar te helpen is van groot belang om wendbaar te zijn. Daarnaast zijn medewerkers bij uitstek ook degenen die – in de dagelijkse praktijk – zien wat er speelt en wat de knelpunten zijn. In een wendbare organisatie betekent dit dat medewerkers ook degenen zijn die zelf initiatief nemen om hierop te reageren en de zaken aankaarten die door leidinggevenden moeten worden opgepakt.

En van de leidinggevenden?

In het initiatief en aankaarten van medewerkers zit ook meteen een belangrijke rol voor leidinggevenden. Dat gaat over ruimte geven voor initiatief en een platform bieden voor alles wat medewerkers aankaarten. En hier dan ook opvolging aan geven. Daarnaast betekent wendbaarheid ook dat je als leidinggevende af en toe ook top-down moet durven sturen en beslissingen moet durven nemen. Om vervolgens de uitvoering van die beslissingen weer zoveel mogelijk aan de medewerkers zelf over te laten.

Heb je een tip als je hiermee aan de slag wilt?

Een mooie eerste stap om naar de wendbaarheid van je organisatie te vergroten is door het gesprek te voeren over de nieuwsgierigheid (naar elkaar en de omgeving) en de bereidheid om elkaar te helpen. Wat is daarvoor nodig en wat zit dit gedrag in de weg?

Waarom mogen we het HCB Seminar ‘Checklist Kinderopvang 2022 – Wendbaarheid organiseren in de praktijk’ op 7 april zeker niet missen?

Het klinkt als een cliché, maar de wereld veranderd echt steeds sneller en vooral steeds onvoorspelbaarder. Zekerheden die er wellicht waren in de sector zijn nu niet meer geldig. Die onzekerheid moet je omarmen en je moet je organisatie inrichten en leiden vanuit die overtuiging. In het seminar bieden we daarvoor – vanuit verschillende perspectieven – handvaten om hiermee aan de slag te gaan.

Leren hoe je een wendbare organisatie wordt? Kom 7 april naar de geheel nieuwe editie van het HCB Seminar ‘Checklist Kinderopvang’ deze keer over Wendbaarheid organiseren in de praktijk.

Of kom leren over leiderschap in tijden van verandering tijdens de HCB Masterclasses Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC 2022  die starten op 24 maart bij Rudolf Magnus in Utrecht. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.