03:25
02 oktober 2022

Nieuwe omgevingswet: volgende transitie voor gemeenten

Nieuwe omgevingswet: volgende transitie voor gemeenten

Een volgende transitie na die in het sociale domein komt eraan: de nieuwe Omgevingswet. Hoe kan sport bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving?

De transities in het sociale domein hebben sinds 2014 veel aandacht gevraagd van gemeenten en gemeentelijke netwerken. Het draaide om de overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten op het gebied van de jeugdzorg en de participatiewet, waarbij de AWBZ door de WMO vervangen is. Bij de participatiewet draait alles om een goede aansluiting van de overheid bij de burgers en de specifieke lokale situatie met het benutten van de kracht van burgers en de organisaties. Eerst iets meer over wat deze veranderingen teweeg brachten. Daarna bespreken we de tweede grote transitie die nu in gang gezet is en die in januari 2019 een feit wordt: de Omgevingswet.

Lees verder via Alles over sport

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.