04:07
19 augustus 2022

Lokaal democratisch akkoord in gemeenten

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende stap. Jornt van Zuylen en Bowy van Leuven van de Democratic Challenge pleiten voor het sluiten van een lokaal democratisch akkoord in elke gemeente na de raadsverkiezingen in maart 2018. Van Zuylen (BZK) en Van Leuven (VNG) doen de oproep in een essay in Binnenlands Bestuur. In april 2015 gaf minister Plasterk van Binnenlandse het startschot voor de Democratic Challenge, een ondersteuningsprogramma voor experimenten om de lokale democratie te vernieuwen. Sindsdien zijn een tiental thematische leertrajecten uitgevoerd: over burgerbegroting, loting, gemeenteraad, democratische vaardigheden, organisatieverandering & overheidsparticipatie, checks & balances, dorps- en wijkdemocratie en de Omgevingswet. Op basis van de ervaringen en lessen uit deze leerprocessen worden handreikingen ontwikkeld voor de nieuwe gemeentebesturen die willen investeren in lokale democratievernieuwing.

Lees verder via Binnenlandsbestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.