09:26
12 april 2024

Je kunt migratie ook met andere ogen bekijken

Je kunt migratie ook met andere ogen bekijken

In het felle migratiedebat worden feiten en meningen vaak door elkaar gehaald. Emeritus hoogleraar Migratie- en Integratiestudies Han Entzinger ontwart de kluwen en geeft de aanzet tot een beleid dat kosmopolitisme en nationalisme weet te verbinden.

De verhouding tussen het actieve en het niet-actieve deel van de bevolking in westerse landen zal de komende decennia verslechteren. Deels kan deze ontwikkeling worden opgevangen door langer en efficiënter werken of door verdere automatisering. Maar op sommige plaatsen zal ook de roep om arbeidskrachten van elders toenemen. Het zal daarbij vooral gaan om relatief goed geschoolde mensen voor enkele zeer specifieke bedrijfstakken en beroepen. Het is nog maar de vraag of die mensen in voldoende aantallen beschikbaar zullen zijn en, zo ja, of zij ook bereid zijn te komen. In sommige landen in de Global South zullen intussen ook de kansen verbeteren, en vooral in sommige delen van Azië zal evenzeer vergrijzing optreden.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *