04:28
19 juli 2024

Ideologieën werken goed beleid alleen maar tegen

Ideologieën werken goed beleid alleen maar tegen

Een ideologie betreft een geheel van opvattingen over mens en maatschappij dat voor politieke partijen als grondslag dient voor hun politieke beslissingen. Het probleem van een ideologie is dat redelijk denken ondergeschikt wordt gemaakt aan de principes die de basis vormen van de ideologie. Ideologie functioneert als een soort schild tegen andere opvattingen, je kunt je erachter verschuilen en het ontslaat je van de last om na te denken over de complexe realiteit.

Misschien zijn de principes in een ideologie ooit uit goede bedoelingen ontstaan, maar dat wil nog niet zeggen dat ze onbeperkt houdbaar of toepasbaar zijn. Mensen die een ideologie aanhangen zijn bang om hun principes af te vallen omdat ze zich ermee hebben vereenzelvigd en daarom houden ze er angstvallig aan vast, zelfs als ze in flagrante tegenspraak zijn met de realiteit.
Elke ideologie, zeker een extreme, wordt in stand worden gehouden door zoveel mogelijk mensen stelselmatig zodanig te indoctrineren dat ze niet langer in staat zijn tot relativering van hun ideologie. Niet voor niets wordt minstens zo negatief gereageerd op afvalligen als op andere ideologieën, want afvalligen zijn nogal bedreigend voor degenen die aan een ideologie willen vasthouden.

Niet-extreme ideologieën
Ideologieën waarvan voor de meeste mensen duidelijk is bewezen dat ze verkeerd uitpakken, zoals het fascisme en het communisme, zijn bij een (beperkt) aantal mensen nog steeds niet uitgeroeid. Dat lijkt ons een bewijs voor het hardnekkige karakter van een ideologie. Een ideologie zoals het jihadisme moet het zelfs hebben van een desastreuze impact, want het blijkt daarmee juist rekruten aan te trekken die zich hierdoor voelen aangesproken, waardoor deze stroming zeer lastig te bestrijden is.

Lees verder via platformoverheid.nl

Meer leren over radicalisering, ondermijning, jeugd & veiligheid, zorg & veiligheid en bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van OOV? Kom naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid 2024’ op 18 september en 9 oktober met o.a. Bram Sizoo, Janine Janssen, Bob Hoogenboom, André van der Laan en Jan van der Grinten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *