10:34
25 februari 2024

Boek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Boek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

De eerste balans van de decentralisaties. In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Met ingrijpende veranderingen voor jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van sociale werkplaatsen, mensen met een uitkering of degenen die een traplift of huishoudelijke zorg nodig hadden. Gemeenten moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen. Hoe krijgt die verbouwing vorm? Dat brengen wetenschappers en journalisten in dit boek in beeld. Door professionals en burgers te volgen en te bevragen. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie blijken nog verre van vanzelfsprekend, maar zeker niet onmogelijk.

Bestellen bij Van Gennep / Sociale Vraagstukken (i.s.m. Movisie)

Auteur[s] Kruiter, A.J.; Bredewold, F.; Ham, M.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *