07:43
17 juni 2024

Reacties sociaal domein op hoofdlijnenakkoord

Reacties sociaal domein op hoofdlijnenakkoord

Lex Staal, directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland zegt het goed te vinden dat er een belangrijke stap is gezet naar de vorming van een daadkrachtig nieuw kabinet. ‘We zijn tevreden met de aandacht voor bestaanszekerheid en het voorkomen van armoede in dit akkoord. We zien in de plannen veel aanknopingspunten voor het sociaal werk om samen met partners preventief bij te dragen aan bestaanszekerheid, gezondheid, participatie en leefbaarheid.’

Bijdragen aan plannen
Volgens Staal liggen de oplossingen dichtbij mensen, in vitale wijken en buurten. ‘Daar bewijst het sociaal werk haar waarde. In dit hoofdlijnenakkoord is nog niet uitgewerkt hoe de kracht van inwoners en gemeenschappen kan opbloeien en welke ondersteuning dit vraagt van professionals. In de nadere uitwerking van het akkoord denken wij dan ook graag mee over hoe we vanuit het sociaal werk aan de diverse plannen kunnen bijdragen.

‘Gemeenten willen met het nieuwe kabinet samenwerken’

Ten aanzien van asiel en migratie hechten wij eraan dat Nederland ruimte blijft bieden aan mensen die, bijvoorbeeld door oorlogsgeweld, huis en haard hebben ontvlucht en dat we hun kansen blijven bieden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving.’

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *