04:06
17 mei 2022

Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit Themastudie Clingendael Strategische Monitor 2017

Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit Themastudie Clingendael Strategische Monitor 2017

Deze bijdrage gaat in op de meest belangrijke trends op het terrein van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (GGC) die effect hebben op de veiligheidsbelangen binnen de Europese Unie (EU). Naast terrorisme en cybercrime is ‘serious and organised cross-border crime’ geprioriteerd in de European Agenda on Security (EAS).1 Het zwaartepunt van onderstaande analyse wordt gevormd door de prioriteiten die in de EAS gesteld worden: mensensmokkel, mensenhandel, de illegale handel in vuurwapens, de handel in illegale verdovende middelen en het witwassen van door criminaliteit verkregen inkomsten.2 Basistrends en bepalende factoren De omvang van georganiseerde criminaliteit is moeilijk te ramen en afhankelijk van de gehanteerde definitie. Directe economische kosten lopen al snel in de tientallen miljarden euro’s per jaar, nog los van de kosten die aan de bestrijding van criminaliteit worden uitgegeven.3 Deze studie, die GGC beschouwt als verzamelterm voor bovenstaande EAS-prioriteiten, voorziet per 2021 een toename van de mate waarin de EU met deze dreiging wordt geconfronteerd. Bij mensenhandel is deze toename sterk. De omvang van verdovendemiddelenhandel, mensensmokkel en illegale vuurwapenhandel zullen naar verwachting licht stijgen en de omvang van criminele winsten die men zal willen witwassen stijgt naar verwachting mee. Hieronder wordt per thema kort geschetst hoe deze verwachtingen tot stand zijn gekomen.

Lees verder via Clingendael

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.