05:01
29 november 2023

Extra geld voor verbeteren kinderopvang Caribisch Nederland

Extra geld voor verbeteren kinderopvang Caribisch Nederland

Het kabinet trekt vanaf volgend jaar meer geld uit voor het verbeteren van de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland. Vanaf 2020 is er jaarlijks 9,8 miljoen euro beschikbaar voor de kinderopvang. Met het geld kunnen de kosten die ouders betalen voor de opvang naar beneden en komt er meer ruimte voor het opleiden en bijscholen van werknemers in de kinderopvang. De ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK dragen bij aan het versterken van de opvang op de eilanden, in nauwe samenwerking met de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *