11:42
16 juli 2024

Column Uitsluiten of insluiten: The war on terror, winnen we hier en nu samen!

Er lijkt geen eind te komen aan de discussies over buitenlanders. De heftigheid en onredelijkheid neemt toe, en er ontstaat een sfeer van “wij” tegen “zij”. Ik wil hier een genuanceerde mening over vormen, en daarom wil ik me niet laten terroriseren. Niet door jihadisten, niet door rechts extremisten, niet door straatvechters, niet door Dyab Abou Jahjah, en niet door Wilders met zijn populistische acties.

We hebben wereldwijd afgesproken om ons te laten leiden door de rechten van de mens, zoals vastgelegd door de Verenigde Naties. Daarom moeten zaken zoals kinderarbeid, ongeletterdheid, verminking van vrouwen en kinderen, discriminatie, uithuwelijking of verkrachting hard aangepakt worden, of de veroorzakers nu uit westerse of oosterse culturen komen. Aanhangers van IS of Boko Haram moeten worden vervolgd en gestraft. Maar ook moeten we de wortels van dit kwaad aanpakken. Die wortels liggen in de cultuurstrijd tussen traditionele stammennormen in het midden oosten, en de normen en waarden van de westerse samenlevingen. De stammennormen worden thans overgoten met een sausje godsdienst, en daarmee wordt de strijd vanuit de islam gerechtvaardigd. We moeten daarom duidelijk maken dat de islam, en trouwens elke godsdienst niet als rechtvaardiging misbruikt mag worden om de rechten van mensen of groepen in de samenleving te verkrachten. Er is geen hemel voor terroristen, beulen of onderdrukkers die uit naam van de islam allerlei misdaden begaan. Evenmin is er een hemel voor mensen die zich over de rug van anderen verrijken, of het nu moslims of christenen zijn.
Is er een oplossing voor de toenemende tegenstellingen? Deels is die oplossing te vinden in een eerlijkere verdeling van de middelen, en het verscherpen van het toezicht op het kunnen leiden van een menswaardig bestaan. Maar ook moet de stem van de redelijkheid en de nuance worden versterkt. Daarin heeft het onderwijs een wezenlijke rol. Die rol geldt niet alleen voor achtergebleven gebieden, maar evenzeer voor ons eigen land. Opleiding en vorming van allen is de manier om te voorkomen dat mensen denken en handelen op basis van stereotypen, zoals: alle vluchtelingen zijn vrouwonvriendelijk, alle islamieten zijn gewelddadig, of alle politici zijn niet te vertrouwen. Laten we steeds de dialoog zoeken, anders komen we in een steeds grotere geweldspiraal terecht. The war on terror, winnen we hier en nu samen!

Raf Daenen wethouder jeugd, zorg en onderwijs Oirschot  0646298931

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *