04:45
08 december 2022

Burgers sinds lockdown belangrijkere melders huiselijk geweld

Burgers sinds lockdown belangrijkere melders huiselijk geweld

Burgers zijn vanaf de eerste lockdown belangrijkere melders van huiselijk geweld geworden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Voor het onderzoek zijn gedetailleerde gegevens van alle Veilig Thuis-regio’s gebruikt over het aantal meldingen, het aantal casussen, de melder en de vermoedelijke aard van het huiselijk geweld.

In 2020 waren er wel kleine verschuivingen te zien tussen de verschillende vormen van huiselijk geweld. Het aantal casussen waarin (ex-)partnergeweld en/of kindermishandeling voorkwam, nam over alle periodes toe. Dit was duidelijk zichtbaar tijdens de eerste lockdown: 68,1procent in 2020 versus 62,0 procent in dezelfde periode in 2019.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.