06:52
18 augustus 2022

Aanpak High Impact Crime

De bestrijding van zogenaamde High Impact Crime heeft landelijk de hoogste prioriteit. Het gaat om woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij.

Hoofdlijnen van de landelijke aanpak van high impact crimes:

  • Een intensieve persoonsgerichte daderaanpak.
  • Versterking van de ‘heterdaadkracht’, dat wil zeggen het vermogen om kort na het delict de dader te pakken.
  • Gebiedsgerichte aanpak en preventie. Preventie is een sleutel tot het verder terugbrengen van het aantal high impact crimes. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen overheid en politie enerzijds en private partijen (ondernemers en individuele burgers) anderzijds, noodzakelijk.
  • De aandacht voor het slachtoffer is van cruciaal belang.

Lees verder via

De fysieke en sociale veiligheidsrisico’s in uw gemeente zijn talrijk en divers. Uw middelen zijn beperkt, het politiebestel en de sociale orde zijn veranderd, dus is het zaak goede beleidskeuzes te maken en samen te werken met publieke en private veiligheidspartners. Leer en luister tijdens de Collegereeks van het Haags Congres Bureau Veiligheid Recht en Bestuur, start 1 november

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.