01:10
09 februari 2023

Wordt nudging de norm in Den Haag? – Gedragsverandering van het bestuur

In 2008 schreven de Amerikanen Richard Thaler en Cass Sunstein de bestseller Nudge: een gedragseconomische spoedcursus in gedragsverandering door de omgeving (‘keuzearchitectuur’) subtiel aan te passen. Nudge waaide al snel over naar de beleidswereld in Nederland, en kreeg daar vervolg via invloedrijke adviesrapporten en nieuwe gedragseenheden (bijvoorbeeld Behavioural Insights Teams bij EZ en IenM). Nu, een klein decennium later, stelt het meest recente nummer van Bestuurskunde zich de vraag: hoe staat het ervoor met, inmiddels bekend Haags jargon, de toepassing van gedragskennis in beleid?

Het themanummer Gedragskennis in bestuur en beleid, geredigeerd door Thomas Schillemans en Gerdien De Vries, neemt op basis van een zestal artikelen van de hand van zowel gedragswetenschappers als bestuurskundigen, de balans op van wat de aandacht voor gedragskennis in bestuur en beleid tot nu toe heeft opgebracht. Daarbij is er eerst aandacht voor de meer theoretische verbinding tussen de gedragswetenschap en de bestuurskunde, met onder meer een pleidooi voor de ‘gedragsbestuurskunde’. Vervolgens verschuift de focus naar de praktijk: hoe wordt gedragskennis momenteel al toegepast, door wie, en hoe is dat georganiseerd?

Lees verder via PlatformO – Wordt nudging de norm in Den Haag?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *