06:49
25 juli 2021

Trendlijnen maken kernkwaliteiten zichtbaar

Trendlijnen maken kernkwaliteiten zichtbaar

Cultureel erfgoed kan een bijzondere rol spelen in gemeentelijke omgevingsvisies. Het heeft de kracht om uiteenlopende opgaven met elkaar te verbinden en mensen sterker bij het debat over hun leefomgeving te betrekken. Zo formuleerden ontwerpers en bewoners in de gemeente Stichtse Vecht acht ‘trendlijnen’ als toetsingskader voor nieuwe plannen.

De invoering van de Omgevingswet mag tot 1 januari 2021 zijn uitgesteld, maar op veel plaatsen bereiden gemeenten zich al voor op de grote veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengen. Een ervan is het schrijven van een lokale omgevingsvisie met daarin strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving.

Lees verder via romagazine.nl

Als overheidsjurist meer leren over de Omgevingswet? Bezoek dan de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Juridische Update 2018’ die 21 september start.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 − 8 =