06:22
13 juli 2024

Onderzoek naar financiering VTH-stelsel

Onderzoek naar financiering VTH-stelsel

Teruglopende leges-inkomsten nopen gemeenten tot onderzoek naar financiering van VTH-taken.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet samen met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (BWT) onderzoek naar de bekostiging van VTH-taken. Aanleiding zijn de verschuivingen in die taken (en de financiering ervan) als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Vergunningvrij
Met de Omgevingswet kunnen meer activiteiten vergunningvrij worden gemaakt. Ook met de komst van de Wkb vallen bepaalde taken, en de daarmee gepaard gaande legesinkomsten, weg. Die veranderingen hebben naar verwachting een forse impact op de legesheffing door gemeenten, waarmee een deel van hun taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wordt bekostigd.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *