10:46
03 december 2022

Tool Kindermishandeling

Naar schatting worden in Nederland jaarlijks bijna 119.000 kinderen mishandeld. Het gaat bijvoorbeeld om lichamelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Het is de taak van professionals om hulp te bieden.

Het beeld dat mensen bij kindermishandeling hebben kan verschillen. De meeste mensen denken bij het woord kindermishandeling aan een kind dat geslagen wordt, maar kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

Huiselijk geweld en kindermishandeling gaan vaak samen. Het kind is dan niet alleen getuige van geweld in het gezin, maar ook slachtoffer. Ook al is het kind niet fysiek mishandeld. De gevolgen van getuige zijn van huiselijk geweld is voor kinderen vergelijkbaar met de gevolgen van zelf mishandeld worden.

Kindermishandeling speelt zich vaak af in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind. Maar ook buiten de deur kan er sprake zijn van kindermishandeling. Denk hierbij aan het personeel van peuterspeelzalen, leraren of sporttrainers.

Lees verder via Wegwijzer Jeugd en Veiligheid –  Kindermishandeling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.