11:16
10 mei 2021

Serieus te nemen: kindermishandeling en partnergeweld binnen één gezin

Serieus te nemen: kindermishandeling en partnergeweld binnen één gezin

Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling en daarnaast te maken hebben met ander huiselijk geweld, meestal geweld tussen de eigen ouders of een ouder en diens (ex-)partner, zijn een zeer kwetsbare groep. Tot nu toe was over de omvang van deze zogenoemde ‘samenloop’ weinig bekend in Nederland. Voor de aanpak en preventie ervan kan het ecologisch model uitkomst bieden, betogen de auteurs.

Begin dit jaar werd onder regie van het WODC een grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling afgerond. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de ministeries van VWS en JenV. Uit het overkoepelende rapport komt het beeld naar voren dat een aanzienlijke groep kinderen en volwassenen te maken heeft met kindermishandeling en/of huiselijk geweld (Ten Boom & Wittebrood, 2019).

Voor het merendeel gaat het daarbij om incidentele voorvallen. Wat weten we uit dit onderzoek over de samenloop van kindermishandeling en ander huiselijk geweld?

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 2 =