02:51
02 december 2021

’SER legt knelpunten kinderopvang bloot maar pakt onvoldoende door”

’SER legt knelpunten kinderopvang bloot maar pakt onvoldoende door”

Zojuist stuurden de BMK en de PO-Raad een gezamenlijk persbericht uit:

’SER legt knelpunten kinderopvang bloot maar pakt onvoldoende door”

Het huidige systeem van kinderopvang is te complex en onvoldoende toegankelijk. Het primair onderwijs en de kinderopvang vinden dat de SER in het rapport ‘Een kansrijke start voor alle kinderen’ de urgentie en knelpunten goed blootlegt, maar dat het aan een juiste aanpak ontbreekt. Hiermee laat de SER de kans voor een toekomstbestendig stelsel liggen. Terwijl het nú tijd is voor meer kansengelijkheid. Zodat alle kinderen van 0-13 jaar hun talenten kunnen ontplooien, ook als hun ouders niet (allebei) werken. Bovendien maken de maatregelen uit het rapport het systeem onnodig complex. Zowel qua uitvoerbaarheid als voor ouders.

Doe het in één keer goed
Over de voorgestelde maatregelen zijn de PO-Raad en BMK minder enthousiast. Bij de SER ontbreekt blijkbaar het gevoel van urgentie om al in deze kabinetsperiode de noodzakelijke maatregelen te nemen. De raad creëert in plaats daarvan een overgangsperiode waardoor de manier waarop de kinderopvang is georganiseerd nog ondoorzichtiger wordt. De SER adviseert het kabinet om de toegang tot kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar voor 2 dagen per week financieel toegankelijker te maken. Het advies spreekt ook over een onduidelijk stappenplan om de toegang gefaseerd uit te breiden tot en met 12 jaar, met voorrang voor kinderen met een achterstand. De vertegenwoordigers van het veld zijn echter absoluut geen voorstander van een herinvoering van het doelgroepenbeleid voor kinderen van 4-13 jaar. Het huidige doelgroepenbeleid voor 0-4 jarigen werkt segregatie in de hand, hier willen we juist vanaf. Daarnaast blijft het toeslagensysteem op deze manier bestaan, dit maakt niet alleen de inzage in tarieven onvoldoende transparant maar zorgt ook voor onnodige complexiteit voor ouders.

Lees verder via maatschappelijkekinderopvang.nl

Meer leren van Thecla Goossens, Loes van Wessum en Bregje Spijkerman over leiderschap? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC’ die start op 13 oktober.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × drie =