08:44
16 april 2021

Rijk moet zich heroriënteren op positie als ‘middenbestuur’

Rijk moet zich heroriënteren op positie als ‘middenbestuur’

De rijksoverheid ontwikkelt zich tot een middenbestuur. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het Signalement Rijksoverheid als middenbestuur uitgebracht. De ROB wil met dit signalement ambtenaren, bestuurders en politici stimuleren na te denken over deze nieuwe rol en positie van het rijk.

De rijksoverheid krijgt in haar functioneren steeds meer te maken met verschillende rollen en belangen, aldus de raad. De decentrale overheden en de Europese Unie winnen beleidsinhoudelijk aan belang. Tegelijk wordt de rijksoverheid in de maatschappelijke verhoudingen steeds meer één van de partijen in een netwerk van organisaties met ieder hun eigen belangen en ambities.

Lees verder via platformoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *